E&C 316S | M16 SPR MK12

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI SÚNG
- Súng ngắn bắn Gas, CO2 giá trên 5tr
- Súng dài bắn pin giá trên 10tr
- Súng dài bắn Gas, CO2 giá trên 15tr
- Súng bắn tỉa kéo lò xo giá trên 10tr

Danh mục sản phẩm: AEG, CÁC HÃNG SX AEG, DMR, E&C, M4 / M16 / HK416 / SR25, RIFLE

E&C

Mô tả