TỔNG QUAN VỀ AIRSOFT

DMR (Designated Marksman Rifle)

CÁC DẠNG PLAY HAY GẶP

CÁC THỂ LOẠI PLAYER MÀ BẠN SẼ GẶP TRONG WAR GAME

AIRSOFT LÀ GÌ?