TỔNG QUAN VỀ AIRSOFT

DMR (Designated Marksman Rifle)

CÁC DẠNG PLAY HAY GẶP

CÁC THỂ LOẠI PLAYER MÀ BẠN SẼ GẶP TRONG WAR GAME

AIRSOFT LÀ GÌ?

CHƠI AIRSOFT CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

LUẬT CHƠI TRONG GAME